GOLDINVEST Sp. z o.o.     728 418 492     zgorzelec@goldinvest.com.pl    

Specjalizujemy się doborze najkorzystniejszych ofert ubezpieczeń, uwzględniając aktualną sytuację, potrzeby i możliwości finansowe Klienta.

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • obowiązkowe OC czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych - konieczne dla każdego auta, motoru lub innych pojazdów podlegających rejestracji
 • AC czyli tzw autocasco pozwoli nie martwić się uszkodzeniami samochodu, nawet gdy spowodujemy je sami, a opcjonalnie pomoże też w sytuacji kradzieży pojazdu
 • NNW czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - może obejmować ochroną kierowcę i pasażerów
 • Assistance czyli zapewnienie sobie pomocy drogowej w sytuacji wypadku lub awarii pojazdu w trasie, opcjonalnie także samochód zastępczy
 • inne dodatki np. ubezpieczenie opon, szyb, bezpośrednia likwidacja szkód

Ubezpieczenia majątkowe

 • mieszkań i domów od różnych ryzyk, np. pożaru, zalania, kradzieży, powodzi, silnego wiatru, przepięć, dewastacji, itp.
 • mienia - można również ubezpieczyć od w/w ryzyk wyposażenie, rzeczy czy sprzęty znajdujące się w domu
 • OC w życiu prywatnym chroniące nas przed konsekwencjami finansowymi w przypadku wyrządzenia komuś szkody przez nas, nasze dzieci lub zwierzęta
 • Assistance domowy czyli zapewnienie sobie fachowej pomocy w przypadku różnego rodzaju awarii występujących w domu
 • inne rozszerzenia ochrony np. związane z wynajmem, ubezpieczenie domu w budowie, ogrodu, altanki, nagrobków czy powierzonego mienia

Ubezpieczenia turystyczne

 • na czas podróży lub wypoczynku, na wakacje ale i przy wyjazdach do pracy - zarówno w Polsce jak i za granicą
 • pokrycie kosztów pomocy medycznej i leczenia w razie wystąpienia nagłego zdarzenia lub choroby
 • Assistance zapewniający pomoc w podróży  np. transport do szpitala lub do domu, pomoc tłumacza, itp.
 • inne rozszerzenia ochrony np. ubezpieczenie bagażu, NNW dla podróżujących, sporty ekstremalne

Ubezpieczenia firmowe

 • majątku firmowego - od różnych ryzyk, np. pożaru, zalania, kradzieży, powodzi, silnego wiatru, przepięć, dewastacji, itp.
 • może obejmować budynki, tereny firmowe, a także mienie ruchome, wyposażenie, sprzęty, towary czy też gotówkę
 • OC firmowe chroniące przed konsekwencjami w przypadku wyrządzenia komuś szkody a także niewywiązania się lub nienależytego wykonania danego zobowiązania
 • inne dodatki np. ubezpieczenie transportu, wspólnot mieszkaniowych, wypadkowe, itp.
 • oraz obowiązkowe i dobrowolne OC dla różnych grup zawodowych

Ubezpieczenia na życie

 • zabezpieczenie tego co najcenniejsze - życia i zdrowia, własnego i rodziny - poprzedzone dogłębną analizą
 • również z możliwością oszczędzania lub zwrotu umówionej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia
 • wiele umów dodatkowych rozszerzających zakres ubezpieczenia np. o poważne zachorowania, inwalidztwo, NNW, itp.

Ubezpieczenia grupowe

 • alternatywne ubezpieczenia życiowe z szerokim zakresem przy atrakcyjnych składkach
 • pracownicze adresowane do wszystkich firm zatrudniających pracowników
 • otwarte adresowane do każdej chętnej osoby - również z możliwością zakupu ONLINE

Ubezpieczenia wypadkowe

 • oferta skierowana do osób chcących zabezpieczyć się przed różnymi następstwami nieszczęśliwych wypadków
 • możliwość dobrania zakresu do wielu potrzeb np. związanych z wykonywanym zawodem, uprawianiem ryzykownych sportów, itp.

Ubezpieczenia specjalistyczne

 • rewelacyjne zabezpieczenie przychodów w sytuacji nagłej utraty możliwości zarabiania
 • oferty sprofilowane dla konkretnych grup zawodowych np. zawody medyczne

 


Pomagamy również w poszukiwaniu i pozyskaniu finansowania na plany i potrzeby Klientów.

Kredyty gotówkowe

 • proste kredyty udzielane najczęściej na podstawie osiąganych dochodów, od których zależy zdolność kredytowa
 • szybka ocena i propozycja kwoty możliwej do uzyskania

Kredyty hipoteczne

 • kredyty udzielane pod zabezpieczenie na posiadanej nieruchomości, również zależne od osiąganych dochodów
 • indywidualna ocena i propozycja kwoty możliwej do uzyskania na podstawie przedstawionych dokumentów

Kredyty firmowe

 • pieniądze dla firm z przeznaczeniem na różne cele związane z prowadzoną działalnością
 • obrotowe na bieżącą działalność
 • inwestycyjne na rozwój firmy

Leasing

 • atrakcyjna forma pozyskania finansowania dla firm i osób prywatnych
 • różne formy leasingu dopasowane do oczekiwań Klientów

 

Początek strony